O firmie

Firma doradztwa podatkowego wraz z kompleksową obsługą podatkowo-księgową powstała w 1999 roku.

Wykonuję zawód zaufania publicznego na podstawie zdanego egzaminu na doradcę podatkowego (numer wpisu- 08872), co  zobowiązuje do przestrzegania tajemnicy i etyki zawodowej. 

Należę do Krajowej Izby Doradców Podatkowych i podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Pracownicy biura są na bieżąco szkoleni z zakresu zmieniających się przepisów prawa podatkowego, prawa pracy i prawa handlowego celem jak najrzetelniejszego i profesjonalnego świadczenia usług.

Naszym klientom gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności posiadanych informacji dotyczących ich przedsiębiorstw w okresie trwania umowy, jak również po jej zakończeniu. Wszystkie poznane przeze mnie informacje i fakty dotyczące moich klientów są objęte tajemnicą wobec osób trzecich.

Kierując się zawsze dobrem swoich klientów pragnę zapewnić iż świadczone usługi są wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej.

Nasze biuro to rzetelny i uczciwy partner, który zapewni spokój i stabilność klientom w prowadzeniu ich biznesu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielę Państwu osobiście.

Zapraszam do współpracy.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Kożuchowska