Oferta

 

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę usług w zakresie czynności doradztwa podatkowego w skład którego wchodzą:

1. Dla rozpoczynających działalność gospodarczą

 • bezpłatna pomoc w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych
 • fachowe doradztwo w wyborze formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej

2.  Pełna Księgowość, KPiR, Ryczałt

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • komputerowe prowadzenie KPiR lub ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży do celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,  wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych : miesięcznych, kwartalnych,rocznych
 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie wniosków o pomoc de minimis ( umorzenia, odroczenia terminu płatności  podatku, wnioski ratalne)
 • sporządzanie sprawozdań o ochronie środowiska
 • pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym i występowaniu w imieniu podatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

3.  Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • sporządzanie list płac i miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • elektroniczna wysyłka dokumentów do ZUS w imieniu podatnika
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych i praktyk absolwenckich
 • sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników do ZUS
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie zaświadczeń dla celów ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o dochodach dla celów kredytowych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z ZUS

4.  Usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • porady dotyczące dochodów uzyskanych z umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą
 • rozliczanie podatków z najmu i dzierżawy
 • zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

Nasze usługi cechuje dbałość o interesy klientów oraz możliwość adaptacji do ich indywidualnych potrzeb: istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów przez pracownika biura, e-księgowość.