WAŻNE TERMINY

1. Składki ZUS:

  • 5-go każdego m-ca: termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • 10-go każdego m-ca: termin dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
  • 15-go każdego m-ca: termin dla pozostałych płatników składek

2. Podatki U.S.:

  • Deklaracja VAT-UE: 15-go każdego m-ca w wersji papierowej
  • Deklaracja VAT-7: 25-go każdego m-c a termin do złożenia deklaracji i wpłaty podatku VAT za poprzedni m-c
  • PIT-5, PIT-5L: 20-go każdego m-ca termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
  • PIT-4:  20-go każdego m-ca termin wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
  • Ryczałt ewidencjonowany: 20-go każdego m-ca termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni m-c