Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 ze zm.) zmianie ulega kwota minimalnego wynagrodzenia brutto, która od dnia 01.01.2013r. wynosi 1.600,00 złotych.

Zatem jakie to rodzi obciążenia dla pracodawców?

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i kosztów z nim związanych:

 • Kwota wynagrodzenia brutto: 1.600,00 zł
 • podstawa wymiaru składek na ub. społeczne: 1.600,0 zł
 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (13,71%): 219,36 zł
 • podstawa wymiaru składek na ub. zdrowotne: 1.380,64 zł
 • składka na ub. zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia (9%): 124,26 zł
 • składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku ( 7,75%): 107,00 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 1.269,00 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej: 182,09 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 75,00 zł
 • KWOTA DO WYPŁATY: 1.181,38 zł
 • składki ZUS obciążające pracodawcę od kwoty – 1.600,00 zł: 331,84 zł

RAZEM KOSZT PRACODAWCY DLA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA 1.600,00 ZŁ WYNOSI: 1.931,84 ZŁ.