Metoda kasowa VAT – czy rzeczywiście zostanie upowszechniona w działalności gospodarczej i zniweluje tzw. zatory płatnicze ?

Od 2013r. metoda kasowa jest dostępna jedynie dla „małych podatników”.  Powiadomienie urzędu skarbowego dokonuje się na zgłoszeniu VAT-R.

Obligatoryjny jest kwartalny sposób rozliczania VAT-u.  Powyższa metoda wymaga skrupulatnego monitorowania płatności. W przypadku pełnej

księgowości nie powinno być takich trudności jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców, gdzie rozrachunki z kontrahentami nie mają większego znaczenia dla celów podatkowych.

Do rozliczania wg starych zasad można wrócić po upływie12-tu miesięcy.

Jeżeli podatnik w 2012 roku osiągnął wartość ze sprzedaży (łącznie z podatkiem VAT) wyższą niż 1,2 mln euro nie może skorzystać z nowych zasad rozliczania VAT-u.